Zamyšlení nad letošním Pochodem pro rodinu

28.07.2014 | autor: Jan Gregor

Mladí křesťanští demokraté již po počtvrté pořádají akci s názvem Pochod pro rodinu. Mnoho lidí si klade otázku, proč pořádat tak aktivistickou akci na podporu něčeho, co je většinovou společností vnímáno jako nezpochybnitelný a užitečný institut.

MKD (Mladí křesťanští demokraté) tento smířlivý názor nesdílí a to z mnoha důvodů. V prvé řadě je v západním světě rodina vystavována neustálým otřesům, které byly zpočátku vyvolány technickým pokrokem. Od počátku 20. století je neustále deptána různými ideologiemi, které si nekladou za cíl nic menšího, než pojetí tradiční rodiny rozbourat.

Velmi stručně se zde pokusíme nastínit, co chápeme jako ohrožení a proč si myslíme, že se již po několik dekád svádí kulturní boj o definici rodiny. Úspěch rodiny je vázán na institut manželství, svazek mezi mužem a ženou. Každá civilizace vytvořila normy regulace tohoto vztahu a to z důvodu ochrany těch nejslabších, a to dětí, kteří jsou nejzranitelnější součástí společnosti. V posledních měsících nabývá na síle debata o uzákonění možnosti adopce dětí páry stejného pohlaví.

Adopce je příznivci tohoto návrhu prezentována, jako výhodná pro obě strany. Idea je představována jako vhodná alternativa pro děti a mladistvé umístěné do dětských domovů či děti trpící různými formami frustrace, které je nemožné umístit do tradiční rodiny z různých, často zástupných důvodů. Zde se nabízí také otázka, zda-li je situace natolik vyhrocená, abychom rozšířili privilegia tradiční rodiny na okruh registrovaných párů. Manželství je založeno na mnoha aspektech, které kvalitativně odlišují manželství a registrované partnerství, a které v důsledku vysvětlují vhodnost nároku dítěte na rodinu, tedy na tradiční pojetí svazku muže a ženy. Manželství není pouze o citech, je založeno na principu ručení za svá rozhodnutí, za své jednání, a to i svým majetkem. Velmi signifikantním kritériem, které ukazuje kvalitativní odlišnost soužití párů stejného pohlaví a manželů je přístup k nevěře. Expresivní slovo nevěra se samozřejmě používá pouze v případě manželství a soužití muže a ženy, v případě párů stejného pohlaví se dozvíme, že tolik nectí sexuální exkluzivitu[1]. Mnohé studie poodhalily, že páry stejného pohlaví tolik nerozlišují mezi exkluzivním svazkem a svazkem otevřeným. Oproti tomu manželství je postaveno na principu exkluzivity a z hlediska statistik se také kvůli nevěře nejčastěji rozpadá. Je skutečným mediálním zázrakem, jak se příznivcům LGBT podařilo veřejnou debatu od tohoto faktu odvrátit a vytvořit představu a priori rozvedeného manželství, oproti idylickým vztahům, které panují mezi páry stejného pohlaví. To jsou témata, která již neotřásají pouze zeměmi na západ od naší hranice, ale i naší zemí. Komunita LGBT zastoupena spolkem PROUD se již několik měsíců snaží prosadit návrh zákona, který by umožnil adopci dětí párům stejného pohlaví.

 

Zde stojíme před otázkou, jaká je naše představa o úloze státu. Má být stát a zákonodárci neutrální? Má zaručovat pluralitní společnost, a jakými nástroji? Má být „skupinka náboženských fanatiků“, těmi kdo budou většinové, hodnotově neutrální společnosti diktovat pravidla, která patří do světa historie?

Určitě tomu tak není. Na obhajobě rodiny, tedy manželství, by se překvapivě měli shodnout liberálové i konzervativci, a zároveň lidé hájící utilitarismus i tradiční hodnoty, jelikož právě hodnoty přináší onen reálný užitek. Proto MKD letos již počtvrté pořádají Pochod pro rodinu ne jako truc akci pochodu Prague Pride, nýbrž jako akci, jejímž cílem je poukázat na výše uvedená fakta a na skutečnost, že právě a jedině rodina je základním prvkem společnosti a existence národa.

Vyšlo také v Res Claritatis MONITOR č. 16/2014

 

[1]     Exkluzivita? Andrew Sullivan, opěvovatel „spirituality anonymního sexu“, se domnívá, že „otevřenost“ vztahů mezi osobami stejného pohlaví může posílit vztah mezi manželem a manželkou nastolením „flexibility“, což je eufemismus pro nevěru .

Sdílet


ZPĚT NA SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ

Další blogy

O toleranci a pokrytectví

Každá doba se něčím vyznačuje. Tu bojem za svobodu, tu bojem za dělnickou třídu a v...

Evropské elity selhávají

Jak je možné, že se v politice řeší věci, které...

Co děti, mají si kde hrát?

Katapulti před lety vytvořili skvostnou píseň, kde se bojí o budoucnost dětí...a co děti,...

Radosti a strasti turismu v Praze

Být turisticky atraktivní lokalitou...to je sen většiny českých měst. A Praze se to povedlo....

Blíží se komunální volby, zapojte se!

Již na podzim, 5. a 6. října nás čekají komunální volby. Volby, ve kterých si...


Naši partneři:

Už více než 20 let spojujeme mladé!