k ukončení gender studies v Brně

06.03.2018 | autor: Administrátor

Ukončení samostatného bakalářského oboru gender studies není špatnou zprávou

Médii proběhla vlna článků o ukončení vyučování samostatného oboru gender studies na FSS MU v Brně. Daná věc však nespustila větší vlnu protestů, jak některé studentky a aktivistky hrozily a zatím vše vypadá, že daná věc projde bez větších komplikací. Má to více důvodů, kterým bych se rád věnoval. První důvod je čistě praktický a je na něm poměrně široká shoda. Gender studies nejsou vědním oborem, nýbrž mezioborovou studijní disciplínou. Vhodnost postupu, kdy absolvent střední školy, povětšinou s nedostuačujícím přehledem v oblasti filosofie, o znalostech klasických jazyků nemluvě, nastoupil přímo na studia takového oboru, lze poměrně snadno zpochybnit. Nejspíše je i jedním z důvodů, proč je o studium daného bakalářského oboru tak malý zájem. FHS UK, která tento obor též vyučuje, jej proto zařadila až jako studium navazující.

Druhým důvodem samotného oboru. V první řadě je třeba zmínit problematičnost metodologie, která se v oblasti gender studies stala standardem už při jejich vzniku. Ta pracuje s tím, že stav, kdy se někdo narodí jako muž a cítí se jako žena, či naopak, není stavem patologickým, nýbrž zcela přirozeným. Dané tvrzení nemá a nemůže mít základ v žádném kvantitativním výzkumu, u naprosté většiny lidí se jejich biologické pohlaví s tím, k čemu se osobně řadí, plně shoduje. Zde se gender studies dostávají do rozporu s lékařskou vědou a často se snaží prosadit svůj pohled navzdory jejím závěrům. Což souvisí s tím, že v oboru naprosto převládá diskurs vycházející z Frankfurtské školy, jež vychází zase z koncepcí Marxe, Freuda a dalších velmi problematických autorů.

V oblasti gender studies se prosazují především osoby, až na výjimky ženy, které nepublikují mimo oblast gender studies. Společně se snaží o zařazení přednášek z oblasti gender studies ve stále větším počtu studijních programů a přidávání dalších a dalších nařízení o gender mainstreamingu ze strany EU. To by mělo teoreticky přinést větší zájem o obor, jak ve smyslu čtenosti jejich publikací, tak co se týče zájmu studovat jej na univerzitě.

V českém prostředí se ukazuje, že přes veškerou snahu tento zájem není dostatečný. Daná věc nijak nesouvisí s tím, že jsou Češi údajně národem buranů a volí politiky, jako jsou Zeman, Babiš a Okamura, jak by se snad mohl někdo snažit tvrdit. Problém není ani v tom, že by absolventi humanitních oborů končili masově jako nezaměstnaní nebo v profesích, kde postačuje základní vzdělání, jak opět tvrdí někteří. Je spíše v úzké specializaci daného oboru. Pokud je nějaký obor zaměřený primárně na studium jedné úzce vymezené oblasti, je takové studium z podstaty věci méně atraktivní, než studium tradičních humanitních a společenskovědních oborů, nebo mezioborová studia s mnohem širším záběrem.

Nemá smysl radovat se předčasně. Ukončení samostatného bakalářského oboru gender studies neznamená rozpuštění daného oddělení na katedře sociologie FSS MU. Naopak, Úvod do genderových studií bude nově součástí předmětů profilujícího základu studia programu celé sociologie. Což je smutné v kombinaci s tím, jak v dnešních studijních plánech chybí přednášky z oboru klasické filosofie a filosofické logiky, o klasických jazycích nemluvě.

Dovolím si tedy tvrdit, že ukončením gender studies, jako samostatného bakalářského oboru, nezvítězili ani stoupenci jeho vyučování, ani odpůrci. Pouze se do médií dostal jak malý zájem o tento obor byl. Pokud však bude poptávka po osobách zabývajících se problematikou tzv. genderu,vždycky se totiž najde tucet absolventů jiných oborů, kteří mají chuť a odvahu. Absolvování samostatného oboru gender studies po nich nikdo vyžadovat nebude. Tu poptávku bude vytvářet primárně státní sektor, pokud ten ustoupí od těchto absurdních požadavků, ustoupí od něj i soukromé korporace.

Václav David

Sdílet


ZPĚT NA SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ

Další blogy

O toleranci a pokrytectví

Každá doba se něčím vyznačuje. Tu bojem za svobodu, tu bojem za dělnickou třídu a v...

Evropské elity selhávají

Jak je možné, že se v politice řeší věci, které...

Co děti, mají si kde hrát?

Katapulti před lety vytvořili skvostnou píseň, kde se bojí o budoucnost dětí...a co děti,...

Radosti a strasti turismu v Praze

Být turisticky atraktivní lokalitou...to je sen většiny českých měst. A Praze se to povedlo....

Blíží se komunální volby, zapojte se!

Již na podzim, 5. a 6. října nás čekají komunální volby. Volby, ve kterých si...


Naši partneři:

Už více než 20 let spojujeme mladé!