Dorost českých politických stran a jejich aktivity

24.01.2016 | autor: Administrátor

Přinášíme přepis rozhlasového pořadu ČRo Plus o mládežnických organizacích ze dne 12. ledna, kde vystoupil za MKD místopředseda JanGregor.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Asociace mládežnických politických organizací funguje přes dva měsíce. Co mladé lidi vlastně dnes do politiky vede a do jaké míry kopírují mladí politici své velké vzory. To napoví i rozhovor s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Nováčkem, od mikrofonu vás zdraví Eva Rajlichová. Mladí politici chtějí vychovávat občany a vlastně i své budoucí voliče. I to je jedním z cílů Asociace mládežnických politických organizací.

 

Jan GREGOR, místopředseda Mladých křesťanských demokratů

--------------------

Politika se výrazně vyprazdňuje a že zde vznikají politická uskupení, která třeba už jsou i v Parlamentu České republiky zastoupeny, a která prostě nemají žádné hodnotové ukotvení, žádné ideové vidění světa, a proto s nimi nesouhlasíme, chceme se nějakým způsobem vůči nim vymezit.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Vysvětluje Jan Gregor, místopředseda Mladých křesťanských demokratů, kteří mají v současné době asi 600 členů.

 

Jan GREGOR, místopředseda Mladých křesťanských demokratů

--------------------

Jsme, jak určitě vidíte, jsme tady zástupci mládežnických organizací tradičních politických stran. A přece jen naše vidění světa je poněkud odlišné, takže postě jsme založeni na nějakých základech, ideových hodnotách ač jsou dost často protichůdné, tak minimálně to, že je potřeba politiku stavět ně nějakých ideách a hodnotách, se tady nemáme problém vůbec shodnout, proto jsme to vlastně založili.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

A co si myslíte, že ty tradiční hodnoty mohou lidem dneska nabídnout?

 

Jan GREGOR, místopředseda Mladých křesťanských demokratů

--------------------

Já myslím, že určitě hodnotě, protože jak obzvláště s postupujícím modernismem nebo postmodernismem, myslím si, že je to vidět, že pokud se těch tradičních hodnot zříkáme, tak ta společnost není úplně v nejlepší kondici.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Asociace by také chtěla zapracovat na tom, aby lidé věděli, jak v Česku funguje politický systém, jak se chodí volit a podobně.

 

Vladimír HANÁČEK, předseda Mladých lidovců

--------------------

Jsem za Mladé lidovce, to je vlastně druhá mládežnická organizace KDU-ČSL. My se trochu lišíme v těch aktivitách, řekněme. V MKD se soustředí primárně na obhajobu hodnot, zatímco my preferujeme spíš řekněme, tu politickou přípravu, abych tak řekl. Možná bych Honzu doplnil.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Takže oni chodí do kostela.

 

Vladimír HANÁČEK, předseda Mladých lidovců

--------------------

My jsme takoví trošku političtější v tomhle tom ohledu. Ale do kostela chodíme také.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Doplňuje předseda Mladých lidovců Vladimír Hanáček.

 

Vladimír HANÁČEK, předseda Mladých lidovců

--------------------

Co se týče tady té iniciativy, tak my jsme už vlastně loni zorganizovali tu první historicky konferenci k 25 letům demokracie, kde se zúčastnilo těchhle těch 6 mládežnických organizací. Tam jsme chtěli nějakým způsobem najít určitou společnou bázi pro tu spolupráci právě na poli občanského vzdělávání a posilování pozic vlastně nebo povědomí mladé generace o významu demokracie a role politických stran, které jsou založeny na hodnotách, jak Honza říkal.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Víte, ale vy mluvíte hrozně profesionálně. Vy jste úplně jak Miroslav Kalousek. Skoro. Myslíte si, že to ty mladé lidi osloví tohle, když vy jste takhle profi už teď?

 

Vladimír HANÁČEK, předseda Mladých lidovců

--------------------

Já myslím, že Miroslav Kalousek mluví trošku o jiných tématech, než se bavíme my tady. My hledáme spíš to, co nás spojuje, zatímco Miroslav Kalousek často mluví spíš o tom, co politickou scénu rozděluje. Ale jestli mladé lidi oslovíme, to je asi věci spíš tak nějak osobního kontaktu.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Jedinou ženou v čele mládežnické organizace a to Mladých sociálních demokratů je Lucie Válové. K politické činnosti ji přivedla vlastní touha se angažovat.

 

Lucie VÁLOVÁ, předsedkyně, Mladí sociální demokraté

--------------------

Mně už bylo 30 let, tak už se nepovažuji za takového mládežníka. Zároveň jsem byla v minulosti zastupitelkou hlavního města Prahy. Nyní jsem zastupitelkou na své městské části na Praze 6, takže k té politice inklinuji, byť mě to zatím ještě neživí a mám zatím mládežnickou organizaci, která mě docela nabíjí a vyčerpává pozitivně.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Čím si myslíte, že třeba je způsobené to, že máme málo političek?

 

Lucie VÁLOVÁ, předsedkyně, Mladí sociální demokraté

--------------------

Já si myslím, že je tady bohužel ten takzvaně skleněný strop a já si myslím, že ženy o politiku mají velký zájem, konkrétně v sociální demokracii o tom hodně diskutujeme. Máme 40 % členské základny, což je podle statistik opravdu napříč těmi politickými stranami, je to 30 až 40 %, takže určitě neplatí, že ženy by o tu politiku neměly zájem a že by neměly zájem o to usilovat o svůj díl na moci. Já si myslím, že tam jsou struktury právě tvořené muži, že tam ty ženy jednoduše nepustí, když to řeknu jednoduše. Ten skleněný strop v české politice je jednoznačně přítomný.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Nevelkou základnu asi jen 60 členů mají Mladí zelení. I oni se snaží především o výchovu svých voličů, potvrzuje mluvčí Tomáš Křemen.

 

Tomáš KŘEMEN, mluvčí, Mladí zelení

--------------------

Tak v Mladých zelených vychováme lidi tak i vzděláváme, jak o tom mluvila Lucka Válová z Mladých sociálních demokratů, také vzděláváme lidi, posíláme na různé stáže, účastníme se demonstrací, takže jim vlastně dáváme do ruky ty nástroje, kterými lze proměnit společenské prostředí, ve kterém pak třeba Strana zelených bude mít větší úspěch a když jsou volby, tak před každými volbami jednáme se Stranou zelených o spolupráci a zatím jsme se vždy dohodli a pomohli s volební kampaní.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Myslíte si, že třeba ten neúspěch je daný nějakým tím klimatem v té společnosti, že třeba má trošku nedůvěru k těm stranám, které jsou třeba trošku vyhraněnější, což zelení jsou?

 

Tomáš KŘEMEN, mluvčí, Mladí zelení

--------------------

Může to být tím, spíš si myslím, že ty zelené hodnoty jsou poměrně nové. Když se koukneme například na německé Zelené, kteří dneska jsou úspěšní, ale také jim to trvalo 30 let. Tudíž prostě je potřeba trošku počkat, až na to společnost bude připravena, až jí ty hodnoty budou bližší a do té doby se snažit ty hodnoty zviditelňovat a vysvětlovat, proč je důležitá ekologie a proč jsou důležitá lidská práva.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Překvapivě nejčastějším slovem jsou u zástupců mládežnických politických organizací hodnoty. Nejinak tomu je i v případě Mladých konzervativců. Praktické zkušenosti, které takhle získají, se prý podle jejich zástupce Romana Čermáka hodí.

 

Roman ČERMÁK, Mladí konzervativci

--------------------

Tak já bych chtěl, aby lidé byli aktivní, protože, když se vrátím k těm hodnotám, o kterých nemluvili konkrétně mí kolegové, tak je to zejména svoboda a demokracie a já si myslím, že v tom posledním kontextu, co se děje v České republice, že tady narůstá xenofobie a různé nedemokratické tendence, i organizace se projevují, tak si myslíme, že je potřeba, aby tady byli lidé, kteří se tendencím postaví a budou proti nim bojovat a to je jeden třeba z hlavních cílů, který já v tom spatřuji a pokud budu mluvit sám osobně za sebe, tak u mně to bylo například to, že jsem politologem a já jsem nechtěl pracovat na tom poli teoretickém, ale na tom praktickém, protože na Západě se podíváte třeba do Ameriky, tak je naprosto standardní, že lidé s politickým vzděláním se politice věnují aktivně. Ministři zahraničí USA si nedokážu představit, že by nebyli politologové.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Potom není to třeba někdy takové nepříjemné, že musíte třeba na schůzi, nebo do organizace, zatímco byste šel třeba s kamarády na pivo nebo za děvčaty?

 

Roman ČERMÁK, Mladí konzervativci

--------------------

Také jste se ptala mých předchůdců, jaká je vlastně činnost těch organizací. Já myslím, že je to 50 na 50. A 50 je to, že se věnujete různým schůzím a pořádáte konference, semináře, ale také je to 50 % i-buildingu.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Takže je tam nějaký společenský život, dejme tomu.

 

Roman ČERMÁK, Mladí konzervativci

--------------------

Je tam společenský život. Mně osobně to baví. Je to věc, kde formulujete své názory. Učíte se mluvit, to je to, co zase mohou mládežnické organizace nabídnout, že člověk se snaží věci organizovat, naučí se vystupovat na veřejnosti. Určitě vám to může být prospěšné i v nějakém profesním životě.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Ano, to jsem se také chtěla zeptat, jestli je to třeba zajímavá položka v životopise, když se třeba budete někde ucházet o nějakou práci. Nebo jestli to není něco, co by vám třeba uškodilo v očích některých zaměstnavatelů.

 

Roman ČERMÁK, Mladí konzervativci

--------------------

Nemohu to vyloučit. Přesto si myslím, že máme členy, kteří se aktivně zapojili do politiky, ale máme členy, které se do politiky aktivně nezapojili a tam to rozhodně může být přínosem. Je spousta administrativních činností, které si u nás vyzkoušíte a samozřejmě je široká škála stáží, kterých se můžete zúčastnit, ať už v evropských institucích nebo v českých státních institucích.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Vy byste se chtěl politice věnovat třeba v budoucnosti profesionálně?

 

Roman ČERMÁK, Mladí konzervativci

--------------------

Já už jsem členem Mladých konzervativců téměř osm let a politice se věnuji profesionálně. Jsem zastupitel města Plzně.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Angažovanost v politice je pro mladé lidi nejen zkušenost, ale i možnost, jak věci měnit. A měnit i zaběhnutou politickou scénu. Myslí si Jan Kavalírek z TOP tým, který sdružuje asi stovku lidí.

 

Jan KAVALÍŘEK, TOP tým

--------------------

Já bych chtěl vyzvat všechny mladé lidi, aby se angažovali. Hlavně, ať se angažují někde, i když třeba mají jiný názor a budou vstupovat do jiné strany, tak čím více mladých lidí na té politice se bude podílet, tím lepší politické kultury podle mě dosáhneme.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Mě u některých politiků jaksi chyběla ta reálná zkušenost běžného povolání, protože oni se té politice věnovali od velmi útlého věku, dá se říci, až do teď. Nemyslíte si, že je pak takové nebezpečí, že člověk ztratí ten kontakt s realitou?

 

Jan KAVALÍŘEK, TOP tým

--------------------

Já si myslím, že jste pojmenovala reálný problém. Já si myslím, že to nebezpečí je. My se samozřejmě snažíme ty mladé lidi, kteří jsou členy naší organizace vést k tomu, aby se zejména v této fázi života odborně vzdělávali v nějaké oblasti a teprve až následně zkušenostmi, které získají z té soukromé sféry, tak vstoupili do té vyšší politiky a snažili se tam prosazovat své názory v té oblasti, ve které jsou nějak erudovaní.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Čím si myslíte, že jste třeba atraktivní nebo můžete být?

 

Jan KAVALÍŘEK, TOP tým

--------------------

Pravicová politika má vždycky co nabídnout. Samozřejmě je tady nějaký politický cyklus, že ty strany se většinou po nějaké době obměňují a ty politické názory nebo ty preference těch lidí také. Ale já věřím, že ta pravicová politika se zase vrátí, řekněme k té moci nebo k té vládě, ačkoliv teď většina Evropy je určitě levicově zaměřená.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Mládežnickou organizaci má v Česku každá větší politická strana. Může být podobné angažmá dobrým odrazovým můstkem pro pozdější politickou kariéru? Nad tím se zamýšlí Petr Nováček, komentátor Českého rozhlasu, který se českou politickou scénou zabývá už přes 25 let.

 

Petr NOVÁČEK, vnitropolitický komentátor

--------------------

Z hlediska politických stran je to naděje na jistou spásu. České politické strany to nejsou skutečné politické strany. To jsou spíš kluby, velká politická strana za první republiky, sociální demokracie, Národně socialistická strana, ta měla 250 tisíc členů plus minus. Měla k tomu vlastní odbory, vlastní tisk, to byl obrovský kolos. Taková strana, když se stala stranou koaličně vládní, tak samozřejmě dokázala svými lidmi prošpikovat ten státní aparát tak jako to dlouhou dobu mívalo Rakousko. U nás jsou fakt stolní společnosti. Naše nejsilnější strany se pohybovaly kolem 25 tisíc členů, to bylo, to dneska už je tak o pět tisíc méně než v sociální demokracii. Problém s náborem nových členů měli obrovské potíže, protože obecně řečeno není příliš zájem mezi mladými lidmi angažovat se přímo k politické straně. Vytváření různých těch organizací, třeba Mladých sociálních demokratů, Mladých křesťanských demokratů, konzervativců a tak dále, to může být svým způsobem cesta, abych řekl, spíš pokus, jak přeci jen určitou skupinou mladých lidí, ty kteří jsou lidmi politickými, které to zajímá, baví, třeba to mají i v rodině, protože v některých stranách se příslušnost ke straně takříkajíc dědí, u lidovců, samozřejmě u komunistů. V takovýchto případech to může být způsob, jak se ta nejmladší generace se zájmem o stranickou politiku přiučí tomu jak se to prostě dělá, tomu řemeslu. A pro politickou stranu se stane zásobárnou talentů a budoucích členů, ale teď to co jsem teď řekl, to je všechno ideální představa, protože ono to tak často nefunguje.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Lidovci mají dokonce dvě organizace mládežnické, přestože ta strana není nijak extrémně silná.

 

Petr NOVÁČEK, vnitropolitický komentátor

--------------------

Dnešní KDU-ČSL je svým způsobem stranou moderní, byť to je bytostně strana konzervativní. Spíš bych řekl tradicionalistická, hlavně i bývalá. Když byl včera Miroslav Kalousek posluchači si budou možná pamatovat, že ten nikdy nepoužil slova lidová strana, ale vždycky hovořil "My křesťanští demokraté". To bylo významné. Tu ideu už měl Josef Lux. Z té tradiční lidové strany, která byla léta historicky spjata s katolickou církví, udělat něco po příkladu bavorské CSU. Kalousek to pak vzal velmi zhurta, čímž si vytvořil v KDU-ČSL opozici těch tradičních lidovců a ti tradiční lidovci, to je hlavně Morava. Když přišel Bělobrádek, tak ten je z východních Čech a snažil se tu stranu modernizovat, proto jsem použil toho slova, dal jí mladé vedení. Na kandidátkách do Poslanecké sněmovny i jinak se objevili lidé i odjinud než z lidoveckého prostředí. Stalo se něco, co předtím nebylo představitelné. A ta strana je dneska opravdu jiná. Ne celá. Na jedné straně je to strana, která říká: My máme ty své tradiční hodnoty. Ale pozor, k těm hodnotám je třeba přidat nějaké nové a jen s těmi tradičními hodnotami by lidovci dlouho nevystačili. Šlapali by vodu jaksi na místě. Je to ta část, která je ochotna hledat na základě těch tradic. A pak je tam stále ještě část, která vychází z toho tradičního lidoveckého prostředí, takže já si dovedu představit, že obě ty organizace mají nějaké zázemí a nějaké jaksi resondé. Mimochodem samozřejmě to jistě budou i věci osobní povahy, protože to je v každé politické straně i v odnožích.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Takže v tomto případě ta malá politika nebo ta mladá politika kopíruje podle vás ten vzorec tedy z té velké?

 

Petr NOVÁČEK, vnitropolitický komentátor

--------------------

Vypadá to tak na první pohled, ale rád bych řekl, kdyby Pánbůh dal a nebylo tomu tak. Protože kdyby kopírovala vzorec té velké politiky, tak by zkopírovala i takovéto ubohé partajní činy. Já o tom občas mluvím i v rozhlase. Víte, já jak jezdím po těch stranických sjezdech od roku 1990 jich mám asi 250 za sebou, tak prostě vidím určité tendence, poslouchám diskusi, mluvím s delegáty. Mně a stejně i mým kolegům, těm, kteří se tím dlouho zabývají nemohlo uniknout, že tak někdy symbolicky na přelomu století, to vám bylo tak někdy 1998, 2000, 2001, v tomhle tom období jste najednou zaregistrovala všude výrazný pokles zájmu o ideje, o programy stranické. Ty strany přišly na to, že se tady dá uspět ve volbách, aniž byste musela lidem nabídnout vizi, to práce dávat lidem vizi. Stávaly se rutinními, v tom já vidím důvod, proč najednou se tady objevily Věci veřejné a pak hnutí ANO. Protože ty strany zavedené přestaly být zajímavé, protože zajímavá nemůžete být jenom tím, že po volbách vždycky ty svý lidi rozmístíte na ta klíčová místa je to jako když prostě točíte strojem, jako pradávným. Na jedné straně hýbete klikou a na několika jiných místech z toho něco padá, tak tahle se oni učili tu politiku dělat. A zjistili, že to také jde. Je to celoevropský problém evropské levice, myslím tím sociálnědemokratické. Té chybí velký program. Totéž evropské pravici.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Já jsem mluvila vlastně se zástupci všech těch stran, co jsou v té asociaci mládežnických organizacích politických stran. Mě překvapilo, že oni vlastně jsou velmi profesionální. Oni už dovedou hovořit jako ti velcí politici v uvozovkách, ale pro mě třeba jakoby pro relativně mladého člověka už takovýhle člověk je také svým způsobem nezajímavý, protože mám pocit, že už se příliš naučil tu mechaniku té politiky, jak mu můžu věřit.

 

Petr NOVÁČEK, vnitropolitický komentátor

--------------------

To je ten problém. Protože to se samozřejmě naučíte nejrychleji. To okopíruje to těch vůdců. To kopírujete, jestli máte koupit hezký oblek, dámy, že si mají koupit hezké šatičky a kostýmky a naučíte se pár takových těch univerzálních vět. Ztratíte osobitost. To je v té politice nejhorší. Ta šeď, kolik máme skutečně výrazných osobností k té, když byste si přečetla od nich tři věty, tak řeknete jo, to musel říct tenhle. No, jenomže víte, na druhé straně, Evičko, ta politika je řemeslo a ta té dovednosti vyžaduje. Takže nezlobte se na ně, protože je možné, že za tou fasádou oni skutečně o něčem vážném přemýšlí. Někteří třeba jen o tom, v jaké lhůtě, teď nemluvím, prosím, o lidovcích. O nich jsme mluvili hodně dlouho, v jaké lhůtě se zbavit současného vedení a tu stranu zmodernizovat. Ale jiní třeba o daleko závažnějších věcech.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Myslíte, že třeba pro některé ty mladé lidi může být motivace i třeba, řeknu příklad Bohuslava Sobotky, který se vlastně angažoval v Mladých sociálních demokratech a dnes je premiérem?

 

Petr NOVÁČEK, vnitropolitický komentátor

--------------------

O Bohuslavu Sobotkovi se v tomto duchu někdy spekuluje či hovoří. Ano, Bohuslav Sobotka je totiž dost výjimečný člověk, protože on opravdu nikdy nic jiného nedělal než tu politiku, ale to zase bych řekl, je trošku výjimečný případ. Všimněme si, nicméně, že i ten Bohuslav Sobotka, který býval takový ten podle mého úřednický nepříliš zajímavý typ, takže nějakou šťávu získává. Asi tím, jak jezdí mezi lidmi, jak jezdí po republice, setkává se spoustou lidí. Jezdí do Bruselu i jinam na jiné cesty. Prostě i tenhle výpěstek skleníkový začíná mít nějakou šťávu. Takže něco se s tím dělat dá, aniž byste měla nějakou tu praxi. Dříve to bývalo tak, že strany vybíraly ty politiky zezdola. Vědělo se, že támhle někde v té místní organizaci je člověk, který rozumí právu, protože ho vystudoval a má tam advokátní kancelář a tam si ho straníci vážili a nejen straníci. A tak když byly komunální volby, tak ho strana kandidovala do zastupitelstva a takhle postupoval výše, až se jednoho dne ocitl v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu, nebo jinde. To byl jen příklad ten právník. Dneska tenhle ten postup bývá k vidění jen málokdy. On totiž vyžaduje čas a jisté stabilní klidné poměry.

 

Eva RAJLICHOVÁ, moderátorka

--------------------

Dodává politický komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Bavili jsme se o jeho názorech na dorost českých politických stran a jejich aktivity. Příjemný poslech u dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus, přeje Eva Rajlichová.

Sdílet


ZPĚT NA SEZNAM PŘÍSPĚVKŮ

Další blogy

Nosorožčí tragédie

Člověk se nemůže zbavit dojmu, že hledí na jakousi pozapomenutou návštěvu z třetihor....

k ukončení gender studies v Brně

Ukončení samostatného bakalářského oboru gender studies není špatnou...

Řešme konečně bydlení a platy, ne menšiny

Výsledky voleb v České republice komentoval snad už každý. ,,Vítězství oligarchy,...

Dobré rozhodnutí rakouských lidovců

Výsledky rakouských parlamentních voleb musí působit mimořádně...

Lidovci a Starostové - promarněná šance?

Během posledních šesti měsíců jsme byli svědky obtížného vzniku koalice mezi...


Naši partneři:

Už více než 20 let spojujeme mladé!