Vzestup extremismu v Evropě

31.03.2015 | autor: Jan Gregor

Mladí křesťanští demokraté Pardubického kraje a kraje Praha zorganizovali panelovou diskusi na téma: „Vzestup extremistických stran v Evropě“. Pozvání na debatu přijali Lenka Zlámalová (echo24.cz), Roman Joch (ředitel OI) a Konstantin Tsivos (FF UK).

V úvodním příspěvku Roman Joch publikum provedl historickým exkursem o extremismu v Evropě ve 20. a 21. století, kdy jasně definoval, že v dobách krizí poptávka po jednoduchých řešeních narůstá.

Lenka Zlámalová navázala poněkud aktuálněji, kdy zmínila několik závažných rozměrů současné krize Jihu, jako jsou vysoká míra zadluženosti a nezaměstnanost, a to především mladých lidí. Nárůst negativních jevů jasně spojuje se vstupem Řecka do eurozóny, kdy jedním z hlavních spoluviníků vysoké míry zadlužení je monetární politika ECB a nízká míra úrokových sazeb, které otevřely stavidla bublinám na trzích v Irsku a jižní Evropě.

Konstantin Tsivos se ve svých příspěvcích zaměřil výhradně na Řecko, které je v posledních dnech centrem pozornosti evropských médií. Jeho vhled do současné neutěšené situace společnosti, jíž žádná politická strana od počátku krize v roce 2008 nedala naději vede k závěru, že tato krize naděje je jasným důvodem pro úspěch strany Syriza. Ta si přisvojila téma odpuštění státního dluhu, přičemž jako první strana se otevřeně hlásí k jeho nesplatitelnosti. Zároveň upozornil na vzestup negativních emocí mezi národy Evropy, kdy německá média často vykreslují Řeky jako příživníky. V tomto bodu kontrovala Lenka Zlámalová, která zmínila, že i řecká média velmi ráda zobrazují Angelu Merkelovou karikovanou symboly Adolfa Hitlera.

Závěrem debaty tedy bylo řečeno, že krize současné Evropy je do velké míry dána jednotnou monetární politikou eurozóny a tato krize je výzvou pro velké státníky, kteří budou nepříznivou situaci Jihu řešit a budou schopni s těžkým jařmem dluhů pomoci, ale zároveň umět tuto pomoc prodat Severu jako výhodu.

Děkujeme panelistům za jejich energii a čas a těšíme se na další setkání.

Zvláštní poděkování patří Nadaci Hanse Seidla, která tuto akci finančně podpořila. 

 

Jan Gregor a Vojtěch Marek

Sdílet


ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ

Další články:

Máme nového místopředsedu

O víkendu jsme si zvolili nového místopředsedu!

MKD na sjezdu KDU-ČSL

Ve dnech 29. – 30. března 2019 proběhl v areálu výstaviště v Brně...

MKD má nová loga

Mladí křesťanští demokraté za sebou mají již 20 let existence, a proto jsme se...

Přejeme požehnané Vánoce

Staronové vedení ve Středočeském kraji

Středočeská organizace má nové vedení! ⬇️ Na včerejším...


Naši partneři:

Už více než 20 let spojujeme mladé!