Prohlášení MKD k současné vládní krizi

12.05.2017 | autor: Vojtěch Marek

MKD vyzývají vedení strany, aby v současné ústavní krizi postupovali uvážlivě, avšak razantně a ve prospěch parlamentní demokracie a v respektu k základnímu zákonu naší vlasti.

Proto KDU-ČSL vyzýváme k postupu, aby podpořila vypovězení koaliční smlouvy z důvodu nevysvětlených podezření Andreje Babiše. Tyto podezření směřují dvěma směry, jež každá zvlášť byla považována za dostatečný důvod k ukončení  vládní angažmá a ministerský post z vlastní vůle opustit.

První jsou velmi silná podezření, že se Andrej Babiš dopustil obcházení placení daní a zároveň mnohem závažnější pochybnosti o legalitě a původu jeho příjmů. Samotný Andrej Babiš se 31. ledna se dobrovolně zavázal, že čtyřmi kroky tyto pochybnosti sám vyvrátí. Doposud tak neučinil. Chceme upozornit na to, že jsme již KDU-ČSL vyzývali usnesením Celostátního výboru ze dne 19. 2. 2017 k vynucení si čtyř požadavků Andrejem Babišem i za cenu odchodu z vlády.

Jen pro připomenutí je zde přikládáme:

Celostátní výbor Mladých křesťanských demokratů proto navrhuje z výše uvedených důvodů KDU-ČSL, aby na koaliční radě vznesla požadavek k dodržení čtyř bodů, k nimž se místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš sám veřejně zavázal, a to aby:

1.doložil původ a legalitu svých příjmů svými pohyby na účtech,

2.poskytl nezávislý audit svých osobních legálních příjmů od dvou auditorských obchodních společností,

3.požádal Finanční správu, aby podle nového zákona o prokázání původu majetku prokázala původ jeho majetku a zároveň v tomto případě zprostil Finanční správu její mlčenlivosti,

4.prokázal formou výpisu z účtu, že finanční prostředky za dluhopisy Agrofertu odešly holdingu z jeho osobního účtu a zároveň tuto transakci prokázal výpisem z firemního účtu holdingu Agrofert.

Pokud tyto závazky svému koaličnímu partnerovi, tedy KDU-ČSL, neposkytne, považujeme za správné, aby KDU-ČSL veřejně odsoudila jeho kroky a nepovažujeme za uvážlivé setrvat ve vládní koalici s ministrem financí, jenž není schopen vyvrátit pochybnosti o svých legálních a zdaněných příjmech.

Druhou linií jsou uniknuvší nahrávky. Ze své podstaty odsuzujeme jakékoli skryté nahrávky, jež jsou výrazným zásahem do občanských práv každého občana, i pokud je vrcholným politikem. Je pouze a jen úkolem orgánů činných v trestním řízení, aby posoudili věrohodnost těchto nahrávek a jejich obsah. Po obsahové stránce první dvě, za předpokladu, že jsou pravdivé, dokazují veřejné tajemství, že Andrej Babiš ovlivňoval obsah médií, jichž byl zároveň vlastníkem a využíval jich k politickému boji. Třetí nahrávka je ovšem o stupeň závažnější, jelikož, pokud je pravá, jasně dokazuje, že Andrej Babiš měl přístup do živých trestních spisů, což je nepřípustný zásah, který je naplněním trestněprávní skutkové podstaty.

Pravost nahrávek zatím nebyla prokázána, avšak otázky a podezření nebylo ze strany vicepremiéra Babiše doposud uspokojivě prokázáno, proto jeho další setrvání ve funkci člena vlády v pozici vicepremiéra je dále naprosto neudržitelné.

 

 

Proto žádáme KDU-ČSL, aby:

podpořila vypovězení koaliční smlouvy, jelikož za současné situace je neudržitelné pokračování koaliční spolupráce ve stejném formátu, kdy ANO ovládá ministerstvo financí a ministerstvo spravedlnosti, jež jsou pro nestranné posouzení podezření ministra Babiše klíčová,

dále požadujeme odvolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana za jeho pochybení při výkonu dohledu a nevyvráceném podezření, že se mohl dopustit ovlivňování probíhajícího vyšetřování předmětných kauz dotýkajících se divize Agrofert a Andreje Babiše. Zároveň Pavel Zeman naprosto selhal personálně, jelikož velmi dlouhou dobu nekonal v případě pochybení, jichž se dopouštělo a opakovaně dopouští Vrchní státní zastupitelství v Olomouci,

dále požadujeme, aby KDU-ČSL vyzvala pana premiéra k odvolání ministryně školství Kateřiny Valachové (pokud sama nerezignuje), jelikož není možné měřit nestejným metrem. Na ministerstvu školství zasahovala policie, náměstkyně ministryně je ve vazbě. Z těchto faktů by měla paní ministryně vyvodit politickou odpovědnost a sama rezignovat. V minulosti v obdobných případech (v posledním případě odchod ministra Drobila) to patřilo ke standardům politické kultury v ČR, ke kterým se chceme navrátit.

V poslední řadě podporujeme tvrdý postoj vůči prezidentovi republiky, jenž nectí Ústavu ČR. Pokud nedojde k naplnění litery ústavního pořádku, podporujeme vymáhání ústavního pořádku soudní cestou.

V Praze dne 9. 5. 2017

Sdílet


ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ

Další články:

Požehnané Velikonoce!

Přejeme Vám požehnané prožití Velikonoc plných radosti z Kristova...

Usnesení celostátního výboru k pozemkové reformě v JAR

Usnesení celostátního výboru k pozemkové reformě v JAR Za jeden z...

Nové vedení také v Praze

Na krajském shromáždění MKD Praha, které proběhlo 13. února, byl zvolen předsedou...

Nové vedení v Pardubickém kraji

V sobotu 10. února proběhlo krajské shromáždění MKD Pardubického kraje v Chrudimi. Na...

Beseda v Pardubicích

V pátek proběhla vydařená debata na téma "Jak vnímají mladí lidé...


Naši partneři:

Už více než 20 let spojujeme mladé!