USNESENÍ PŘIJATÁ CELOSTÁTNÍM SJEZDEM MKD NA VELEHRADĚ

20.11.2016 | autor: Administrátor

MKD považují rodinnou politiku za jedno z nejpřednějších politických themat současnosti. Současně varují před snahami o prosazování genderistických a jiných fakticky protirodinných programů pod zástěrkou politiky rodinné. Příkladem takové tendence je tzv. Koncepce rodinné politiky navržená v tomto roce ministerstvem práce a sociálních věcí. MKD prosazují důslednou ekonomickou (zejm. daňovou) i společenskou podporu rodin, přičemž za optimální model považují rodinu úplnou a přirozenou.  Odmítnuty musí být pokusy o redefinici pojmu rodiny, projevující se návrhy na právo na umělé oplodnění bez souhlasu manžela, na stejnopohlavní manželství, adopci v rámci registrovaného partnerství a pod. Taková agenda, protichůdná obecnému vnímání pojmu rodina, prohlubuje současnou krisi tohoto posvátného institutu se všemi neblahými demografickými důsledky, které z této krise vyplývají.  MKD naproti tomu pevně stojí na stanovisku, že jen institut klasické rodiny, nikoli zvyšování míry imigrace nebo prosazování quasirodinných modelů soužití, je účinným lékem proti stárnutí evropské populace.

V otázkách ekonomických MKD upozorňuje na pokračování kurzové politiky České národní banky, která reaguje na již neexistující nebezpečí deflace, obzvláště pokud uvážíme absenci ve výpočtu spotřebního koše a zdůrazňuje, že hlavní úkol politické reprezentace tkví v moudrém řízení fiskální politiky, především ve věci vyrovnaného státního rozpočtu. Dále, v návaznosti na ideál křesťanského ordoliberalismu žádáme, aby se KDU-ČSL soustředila na odstraňování zábran volného obchodu, a přitom nezapomínala na sociální aspekty tržního prostředí. Obzvláště upozorňujeme na ničení trhu fúzemi Andreje Babiše, který monopolizuje část ekonomiky.

MKD silně nesouhlasí se zákonem proti hanobení prezidenta republiky. Úcta k hlavě státu se nedá vynutit náhubkovým zákonem. Za zvláště zarážející považuje skutečnost, že tento zákon navrhuje komunistický poslanec, který se v průběhu událostí listopadu 1989 podílel na zákrocích proti studentům.

MKD kvitují spolupráci KDU-ČSL se stranami hodnotově spřízněnými, nacházejícími se na právo od politického středu. Naopak vnímají jako nešťastné tvoření předvolebních koalic se stranami nám hodnotově vzdálenými.

MKD vyjadřují znepokojení nad vlnami emocí, jež se mimo jiné i v českém prostředí zdvihly jakožto reakce na výsledky letošního referenda o vystoupení Spojeného království z EU a amerických prezidentských voleb. MKD mají za to, že tyto skutečnosti je třeba respektovat jakožto plně legitimní projev vůle občanů příslušných států, vyplývající především z jejich oprávněné ho rozhořčení nad politikou politické korektnosti a dominancí levicově liberální agendy ve veřejném prostoru. MKD jsou přesvědčeni, že budoucností vztah České republiky i dalších evropských států ke Spojenému království a USA musí být pokračování přátelské spolupráce, vedoucí ku prospěchu všech zúčastněných stran, nikoli politika vměšování se do vnitřních záležitostí, afektu, či dokonce krátkozraké, oběma stranám škodící a k nezdravému mezinárodněpolitickému prostředí vedoucí snahy potrestat tyto snahy za jejich politická rozhodnutí.

Sdílet


ZPĚT NA SEZNAM ČLÁNKŮ

Další články:

MKD na sjezdu KDU-ČSL

Ve dnech 27.-28. května 2017 proběhl v TOP Hotelu v Praze sjezd KDU-ČSL, na kterém bylo přítomno...

Prohlášení MKD k současné vládní krizi

MKD vyzývají vedení strany, aby v současné ústavní krizi postupovali...

Zlepšení stavu školství musí začít už v rodině

28. březen je Dnem učitelů, jaký recept na zlepšení stavu českého školství...

Konzervativní politická akademie v Bratislavě

Ve dnech 16. - 18. března 2017 proběhl v Bratislavě první ročník Konzervativní politické...

Castro byl zločinec, ne hrdina pane Junckere, říkají MKD

Místopředsedové MKD Josef Švéda a Vojtěch Marek včera v Helsinkách zformulovali...


Naši partneři:

Už více než 20 let spojujeme mladé!